Regitros vairavimo egzaminas

Atvykus laikyti praktikos egzamino, reikia pateikti:

 • Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklės tinkamumą pageidaujamų kategorijų transporto priemonių vairavimui;
 • Sveikatos žinių pažymėjimą, kad asmuo išklausė pirmosios medicinos pagalbos nukentėjusiesiems suteikimo kursą;
 • Vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimą (Kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos.);
 • Galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvo išduotas;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Egzamino trukmė 60 – 90 min. Į šį laiką įskaičiuojamas kandidato į vairuotojus sutikimas; su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas; susipažinimas su transporto priemone ir pasirengimas vairavimui; specialieji vairavimo manevrai; vairavimas realiomis eismo sąlygomis (ne mažiau kaip 25-45 min., priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos); egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas. Neišlaikęs egzamino asmuo turi galimybę užsiregistruoti kitam egzaminui.

Teigiamas praktikos egzamino rezultatas galioja, kol asmeniui bus išduotas vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus. Kai egzamino rezultatas negalioja, egzaminas laikomas iš naujo nustatyta tvarka.


 VAIRAVIMO EGZAMINAS

Egzamino pratimų eiliškumas (Vilniaus Regitra)

1. Užduodami klausimai

2. Valdyti motociklą su išjungtu varikliu

3. Važiuoti siaura juosta tiesiai pastoviu greičiu šalia lėtai (apie 1 m/s) einančio egzaminuotojo

4. Važiuoti mažo spindulio posūkiu į kairę arba į dešinę

5. Važiuoti gyvatėle, nesustodamas tarp šešių vienoje tiesėje išdėstytų kūgių, lėtai (kūgiai kas 3 m)

6. Važiuoti aštuoniuke

Pervažiuoja filmuojantis egzaminuotojų automobilis į kitą vietą. Egzaminas persikelia į kitą aikštelės dalį.

7. Įsibėgėti 30–40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje

8. Važiuoti gyvatėle, nesustodamas tarp šešių vienoje tiesėje išdėstytų kūgių greitai (ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu) (tarp kūgių 8 m)

9. Apvažiuoti kliūtį, važiuodamas ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu

10. Stabdyti važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu (egzaminuotojui nurodžius)

Valdyti motociklą su išjungtu varikliu

motociklo vairavimo kursai 2_1_

Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 22 m, plotis – 3 m) pradžia ir pabaiga bei šiai juostai statmena laikino stovėjimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m), esanti už 10 m nuo juostos pradžią žyminčio kūgio, dešinėje pusėje. Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:

 • stumti motociklą į priekį, eidamas kairėje motociklo pusėje, abiem rankomis laikydamas vairą; stabdyti motociklą tinkamai naudodamas stabdžius;
 • įstumti atbulą motociklą į laikino stovėjimo vietą bent viena ranka laikydamas vairą;
 • pastatyti motociklą ant stovėjimo kojelių / atremti su šonine atrama, po to nukelti nuo jų;
 • išstumti motociklą iš laikino stovėjimo vietos ir pasukęs jį į dešinę, nustumti į priekį dar 10 m.

cropped-motokursai-logo_MM


Važiuoti siaura juosta tiesiai pastoviu greičiu šalia lėtai (apie 1 m/s) einančio egzaminuotojo

moto vairavimo kursai 2_2_

Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 20 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį.

cropped-motokursai-logo_MM

[spacer height=”3px”]


Važiuoti aštuoniuke

A kategorijos vairavimo kursai 2_3_

Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymimas stačiakampis (6 x 12 m dydžio) plotas, kuriame egzaminuojamasis važiuoja aštuoniuke, kampai ir aštuoniukės apskritimų centrai, tarp kurių – 4 m atstumas. Egzaminuojamasis:

 • pradeda manevrą nuo trumposios stačiakampio kraštinės;
 • važiuoja išilgai stačiakampio ir suka į kairę;
 • turi važiuoti aštuoniuke pastoviu greičiu tinkamai pasvirdamas motociklu.

cropped-motokursai-logo_MM


Važiuoti gyvatėle, nesustodamas tarp šešių vienoje tiesėje išdėstytų kūgių, lėtai ir greitai (ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu)

Kategorija Autoklase 2_4

Atstumas tarp gretimų kūgių turi būti važiuojant lėtai – 3 m; greitai – 8 m. Pradedant manevrą, motociklas turi būti kūgių sudarytoje linijoje prieš pirmą kūgį. Egzaminuojamasis:

 • važiuodamas gyvatėle lėtai, manevrą gali atlikti pajudėdamas iš vietos nuo pirmojo kūgio, o važiuodamas greitai – šiek tiek iš toliau, kad ties gyvatėlės pradžia pasiektų ne mažesnį kaip 30 km/h greitį;
 • turi važiuoti gyvatėle tarp kūgių, tinkamai valdyti akceleratorių, galinio rato stabdį ir sankabą;
 • už paskutinio kūgio grįžti į pradinę tiesę ir važiuoti tiesiai keletą metrų.

cropped-motokursai-logo_MM


Apvažiuoti kliūtį, važiuodamas ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu

Motokursai Vilnius 2_5

Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 33 m, plotis – 1 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:

 • įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu;
 • nestabdydamas apvažiuoti kūgį, esantį už penkiolikos metrų į priekį nuo juostos pradžią žyminčio kūgio ir už dviejų metrų į kairę nuo kairiojo juostos krašto;
 • nuvažiavęs ne daugiau kaip aštuoniolika metrų, grįžti į pradinę tiesę pažymėtoje juostoje.

cropped-motokursai-logo_MM


Įsibėgėti 30–40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje

Motokursai laipsnio 2_6

Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 17 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:

 • įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu,
  pradėti stabdyti tik pravažiavęs juostos pradžią žyminčius kūgius;
 • atleisti akceleratorių ir stabdyti, naudodamas abiejų stabdžių stabdymo jėgą;
 • stabdyti tolygiai, be didelių stabdymo jėgos pokyčių;
 • sustoti, privažiavęs juostos pabaigą žyminčius kūgius.

cropped-motokursai-logo_MM


Važiuoti mažo spindulio posūkiu į kairę arba į dešinę

Motociklo vairavimo kursai 2_7

Šiam manevrui atlikti kūgiais žymima eismo juosta (plotis – 3 m) ir jai statmena stovėjimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m). Egzaminuojamasis:

 • prieš pradėdamas manevrą, turi pastatyti motociklą stovėjimo vietoje priekiniu ratu prie eismo juostos (važiuojamosios dalies) krašto;
 • egzaminuotojui nurodžius, į kurią pusę (kairę ar dešinę) važiuoti, gali pasirinkti, kuria koja atsiremti į žemę prieš pradedant važiuoti. Egzaminuotojas stovi priešais egzaminuojamąjį už pažymėtos eismo juostos ribų;
 • išvažiuoti iš stovėjimo vietos pasukdamas į eismo juostą per jos plotį;
  važiuoti keletą metrų tiesiai į priekį.

cropped-motokursai-logo_MM


Stabdyti važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu (egzaminuotojui nurodžius)

Moto kursai vairavimo mokykla 2_8

Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (plotis – 1,5 m) pradžia. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų ne mažesnį kaip 50 km/h greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:

 • įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu;
  pradėti stabdyti tik egzaminuotojui nurodžius;
 • atleisti akceleratorių ir, naudodamas abiejų stabdžių stabdymo jėgą, stabdyti taip, kad saugiai sustotų nuvažiavęs kuo mažesnį atstumą;
 • prieš sustodamas įjungti pirmą pavarą.

cropped-motokursai-logo_MM


TEORIJOS egzaminas

Teorijos egzaminą „Regitroje” galima laikyti pasiruošus savarankiškai (EKSTERNU  t.y. neprivaloma vairavimo mokykloje baigti teorijos mokymo kursą).

Atkreipiame dėmesį, kad teorijos egzamino klausimų turinys paskelbtas „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo II priede”. Rekomenduojame glaudžiai bendradarbiauti su vairavimo mokykla „Autoklasė”, savarankiškai mokantis teoriją. Eksternui sudarius sutartį su vairavimo mokykla Jūs galite nemokamai spręsti KET testus vairavimo mokykloje, sutarties sudarymo metu gaunate KET testų internetu prisijungimo kodą. Galite papildomai susitarti dėl reikiamų konsultacijų. Svarbus momentas planuojantiems laiką – Jūs galite išanksto suplanuoti praktinių vairavimų laiką po teorijos egzamino EKSTERNU išlaikymo. Išlaikius teorijos egzaminą ir pateikus vairavimo mokyklai teigiamą VĮ regitra egzaminų rezultatų įvertinimą, bei medicininę pažymą Jūs galėsite pradėti mokytis vairuoti pagal išanksto sudarytą grafiką. Baigus privalomas (ne mažiau 10 a.v.) praktinio vairavimo pamokas ir teigiamu rezultatu išlaikius mokykloje įskaitą pasiimate vairavimo mokykloje „Autoklasė” (Naugarduko g. 28-10, Vilnius, tel. +37069977205) mokyklos baigimo liudijimą. Nepamirškite pasidomėti ar esate užregistruotas eregitra.lt duomenų bazėje, kitaip egzamino laikyti negalėsite. Kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos.

Atvykus į „Regitros“ egzaminų centrą laikyti teorijos egzaminą reikia pateikti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Dokumentą, patvirtinantį, kad egzaminą galima laikyti pasirengus savarankiškai arba mokymo kurso baigimą patvirtinantį dokumentą;
 • Galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad sveikatos būklė ir psichofiziologiniai gebėjimai yra tinkami vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) TP;
 • Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad baigtas mokymas pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą;
 • Galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvo išduotas.

Teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja, iki bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 106 – 4061)).

Regitros vairavimo egzaminas | 2015


 

 

Užpildykite formą ir mes su jumis susisieksime:

                                                                                                apkarpytas-motokursai-logo_mazas                        

Vairavimo instruktorius konsultuoja

tel. +370 658 77771