Vairavimo egzamino reikalavimai

Atvykus laikyti praktikos egzamino, reikia pateikti:

  • Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklės tinkamumą pageidaujamų kategorijų transporto priemonių vairavimui;
  • Sveikatos žinių pažymėjimą, kad asmuo išklausė pirmosios medicinos pagalbos nukentėjusiesiems suteikimo kursą;
  • Vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimą (Kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos.);
  • Galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvo išduotas;
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Skaityti toliau