Specialieji važiavimo manevrai

Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebejimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo 2 priedas

SPECIALIEJI VAŽIAVIMO MANEVRAI

1. Specialieji važiavimo manevrai (toliau – manevrai) atliekami specialioje tam pritaikytoje aikšteleje (toliau – aikštelė) ir (arba) kelyje. Kelyje manevrai turi būti atliekami ten, kur leidžiama sustoti ir stoveti. Specialiųjų važiavimo manevrų atlikimo vietą ir seką parenka egzaminuotojas.
Manevro atlikimo vieta žymima 0,3 m aukšcio nukreipiamaisiais kūgiais (toliau –
kūgiai), kurie atitinka Lietuvos standartą LST EN 13422 „Vertikalieji kelio ženklai.
Kilnojamieji deformuojamieji įspejamieji įtaisai ir atspindimieji ženklai. Kilnojamieji kelio ženklai. Kūgiai ir cilindrai“.
Aikštelėje kelių ženklinimo linijomis stovejimo vietos ženklinamos pagal Lietuvos
standartą LST 1379:1995/1K:2003 „Keliu ženklinimas“.
2. Egzaminuojant A1, A2 arba A kategorijos transporto priemone turi buti patikrinta, ar egzaminuojamasis sugeba:
2.1. valdyti motociklą su išjungtu varikliu. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima
juostos (ilgis – 22 m, plotis – 3 m) pradžia ir pabaiga bei šiai juostai statmena laikino stovejimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m), esanti už 10 m nuo juostos pradžią žyminčio kūgio, dešineje puseje. Atlikdamas ši manevrą egzaminuojamasis turi: nukelti nuo / pastatyti ant stovejimo kojelių, atremti su šonine atrama, stumti, apsukti atbulomis;
2.1.1. stumti motociklą i priekį, eidamas kaireje motociklo pusėje, abiem rankomis
laikydamas vairą; stabdyti motociklą tinkamai naudodamas stabdžius;
2.1.2. įstumti atbulą motociklą i laikino stovejimo vietą bent viena ranka laikydamas vairą;
2.1.3. pastatyti motociklą ant stovejimo kojeliių / atremti su šonine atrama, po to nukelti nuo jų;
2.1.4. išstumti motociklą iš laikino stovejimo vietos ir pasukęs ji i dešinę nustumti i
priekį dar 10 m;

2.2. važiuoti siaura juosta tiesiai pastoviu greiciu šalia letai einancio pėsčiojo greičiu
egzaminuotojo. Šiam manevrui atlikti aikšteleje ženklinimo linijomis ir (arba) 1,5 m aukšcio gairelemis kugiais pažymima juostaos (ilgis – 20 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žymincių kugių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį;

2.3. važiuoti aštuoniuke. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymimi stačiakampio (6 x 12 m dydžio), kuriame egzaminuojamasis važiuoja aštuoniuką, kampai ir aštuoniukės apskritimų centrai, kurios atstumas tarp kurių apskritimu centru – 74 m. Egzaminuojamasis:
2.3.1. pradeda manevrą nuo trumposios stačiakampio kraštinės;
2.3.2. važiuoja išilgai staciakampio ir suka i kairę;
2.3.3. turi važiuoti aštuoniuke pastoviu greiciu tinkamai pasvirdamas motociklu;

2.4. važiuoti gyvatele nesustodamas tarp keturių šešiu vienoje tieseje išdestytų gairelių kugių letai ir greitai. Atstumas tarp gretimų gairelių egzaminuojant kūgių važiuojant lėtai A1 kategorijos transporto priemone – 63 m; greitai A kategorijos – 8 m. Pradedant manevrą, motociklas turi būti kūgių sudarytoje linijoje prieš pirmą kūgį. Egzaminuojamasis:
2.4.1. važiuodamas gyvatėle lėtai, manevrą gali atlikti pajudėdamas iš vietos nuo
pirmojo kūgio, o važiuodamas greitai – šiek tiek iš toliau, kad ties gyvatėlės pradžia pasiektų ne mažesnį kaip 30 km/h greitį;
2.4.2. turi važiuoti gyvatele tarp kūgių, pasirinkdamas greitį, tinkamai valdyti
akceleratorių, galinio rato stabdį ir sankabą;
2.4.3. už paskutinio kūgio grižti i pradinę tiesę ir važiuoti tiesiai keletą metrų;

2.5. apvažiuoti kliuti, važiuojantdamas kelyje ne mažesniu, kaip 50 km/h greiciu. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 33 m, plotis – 1 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žymincių kugių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:
2.5.1. įvažiuoti tarp juostos pradžią žymincių kūgių ne mažesniu kaip 50 km/h greiciu;
2.5.2. nestabdydamas apvažiuoti kugį, esantį už penkiolikos metrų į priekį nuo juostos pradžią žymincio kūgio ir už dviejų metrų į kairę nuo kairiojo juostos krašto;
2.5.3. nuvažiavęs ne daugiau kaip aštuoniolika metrų, grižti i pradinę tiesę pažymėtoje juostoje;

2.6. įsibegėti 30–40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje. Šiam manevrui atlikti turi būti parinktas laisvas, ne trumpesnis kaip 50 m, ilgio kelio ruožas arba tokio paties ilgio atkarpa aikštelėje kūgiais pažymima juostos (ilgis – 17 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga.
Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:
2.6.1. įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 30 km/h greiciu;
2.6.2. pradeti stabdyti tik pravažiavęs juostos pradžią žymincius kūgius;
2.6.3. atleisti akceleratoriu ir stabdyti, naudodamas abiejų stabdžių stabdymo jegą;
2.6.4. stabdyti tolygiai, be didelių stabdymo jegos pokyčių;
2.6.5. sustoti, privažiavęs juostos pabaigą žyminčius kūgius;

2.7. važiuoti mažo spindulio posūkiu i kairę arba i dešinę. Šiam manevrui atlikti aikšteleje žymimos staciu kampu susikertancios juostos, kuriu plotis – 3,5 m, ilgis nuo sankirtos – ne mažesnis kaip 6 m, posukio vidinis spindulys – 2 m kugiais žymima eismo juosta (plotis – 3 m) ir jai statmena stovejimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m). Egzaminuojamasis:
2.7.1. prieš pradėdamas manevrą, turi pastatyti motociklą stovejimo vietoje priekiniu ratu prie eismo juostos (važiuojamosios dalies) krašto;
2.7.2. egzaminuotojui nurodžius, i kurią pusę (kairę ar dešinę) važiuoti, gali pasirinkti, kuria koja atsiremti i žemę prieš pradedant važiuoti. Egzaminuotojas stovi priešais egzaminuojamąjį už pažymėtos eismo juostos ribų;
2.7.3. išvažiuoti iš stovejimo vietos pasukdamas i eismo juostą per jos plotį;
2.7.4. važiuoti keletą metrų tiesiai į priekį;

2.8. stabdyti važiuojant kelyje ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu (egzaminuotojui nurodžius). Šiam manevrui atlikti kugiais pažymima juostos (plotis – 1,5 m) pradžia. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žymincių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų ne mažesnį kaip 50 km/h greitį. Atlikdamas ši manevrą, egzaminuojamasis turi:
2.8.1. įvažiuoti tarp juostos pradžią žymincių kūgių ne mažesniu kaip 50 km/h greiciu;
2.8.2. pradėti stabdyti tik egzaminuotojui nurodžius;
2.8.3. atleisti akceleratorių ir, naudodamas abiejų stabdžių stabdymo jėgą, stabdyti taip, kad saugiai sustotų nuvažiavęs kuo mažesnį atstumą;
2.8.4. prieš sustodamas įjunti pirmą pavarą.

3. Egzaminuojant B1 (išskyrus vairuojama kaip motociklas) arba B kategorijos transporto priemone turi buti patikrinta, ar egzaminuojamasis sugeba:
3.1. isibegeti 30–40 km/h greiciu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje. Šiam manevrui atlikti turi buti parinktas laisvas, ne trumpesnis kaip 50 m, ilgio kelio ruožas arba tokio paties ilgio atkarpa aikšteleje Stabdymui atlikti kugiais pažymima juostos pradžia ir pabaiga (juostos ilgis, esant sausam ar šlapiam asfaltui (betonui) – 17 m, esant apsnigtai kelio dangai – 26 m, ir esant apledejusiai kelio dangai – 50 m,). Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžia žyminciu kugiu, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektu tinkama greiti. Atlikdamas
ši manevra, egzaminuojamasis turi:
3.1.1. ivažiuoti tarp juostos pradžia žyminciu kugiu ne mažesniu kaip 30 km/h greiciu;
3.1.2. pradeti stabdyti tik pravažiaves juostos pradžia žymincius kugius;
3.1.3. stabdyti tolygiai, be dideliu stabdymo jegos pokyciu;
3.1.4. sustoti, privažiaves juostos pabaiga žymincius kugius („Stop“ linija);
3.2. naudodamas atbuline eiga ir ne daugiau kaip du kartus ijunges atbulines eigos pavara apsisukti:
3.2.1. aikšteleje – 8 m plocio juostoje taip, kad transporto priemone neišvažiuotu už juostos ribu. Juostos ribos žymimos ženklinimo linijomis ir (arba) 0,3–0,5 m aukšcio gairelemis kugiais;
3.2.2. dvipusio eismo kelyje su šaligatviais, kurio važiuojamosios dalies plotis 6–8 m, apsisukti taip, kad transporto priemones ratai neliestu šaligatvio kraštu. Apsisukant kelyje neturi buti naudojami ivažiavimai i šalia kelio esancia teritorija;
3.3. važiuodamas atbuline eiga ir ne daugiau, kaip du kartus ijunges atbulines eigos pavara pastatyti transporto priemone i paženklinta arba nepaženklinta laikino stovejimo vieta dešineje kelio puseje, lygiagreciai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui taip, kad egzaminuojamojo vairuojama transporto priemone:
3.3.1. pradedant manevra atbuline eiga sustotu ne arciau, kaip 50 cm, bet ne toliau, kaip 1 m atstumu iš šono nuo stovincios transporto priemones;
3.3.2. atliekant manevra atbuline eiga nuvažiuotu ne toliau, kaip 3 m nuo priekyje stovincios transporto priemones (tarpas tarp egzaminuojamojo vairuojamos transporto priemones priekio ir priekyje stovincios transporto priemones galo);
3.3.3. pabaigus manevra stovetu ne arciau, kaip 1 m, bet ne toliau, kaip 2 m atstumu nuo priekyje stovincios transporto priemones (tarpas tarp egzaminuojamojo vairuojamos transporto priemones priekio ir priekyje stovincios transporto priemones galo),; lygiagreciai šaligatvio kraštui ir tarp stovejimo vieta žyminciu liniju, jei stovejimo vieta paženklinta; jos dešinieji ratai butu ne toliau, kaip 40 cm atstumu nuo šaligatvio krašto;

3.4. važiuodamas atbuline eiga ir ne daugiau, kaip du kartus ijunges atbulines eigos pavara pastatyti transporto priemone i paženklinta arba nepaženklinta laikino stovejimo vieta dešineje kelio puseje istrižai arba statmenai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui taip, kad egzaminuojamojo vairuojama transporto priemone:
3.4.1. pradedant manevra atbuline eiga sustotu ne arciau, kaip 50 cm, bet ne toliau, kaip 1 m atstumu iš šono nuo stovincios transporto priemones;
3.4.2. pabaigus manevra stovetu ne arciau, kaip 50 cm, bet ne toliau, kaip 1 m atstumu nuo greta stovincios transporto priemones, lygiagreciai greta stovinciai transporto priemonei arba lygiagreciai ir tarp stovejimo vieta žyminciu liniju, ne toliau kaip 40 cm atstumu nuo stovejimo vietos pabaiga žymincios linijos, jei stovejimo vieta paženklinta;
3.5. pastates transporto priemone i laikino stovejimo vieta, išvažiuoti iš laikino stovejimo vietos jos (lygiagreciai šaligatvio kraštui – ne daugiau, kaip du kartus ijunges atbulines eigos pavara);
3.6. pastatyti transporto priemone i laikino stovejimo vieta, važiuodamas i prieki arba atbuline eiga, ikalneje arba nuokalneje ir išvažiuoti iš jos. Šie manevrai gali buti atitinkamai sutapatinti su manevrais, aprašytais 3.3 ir 3.5 punktuose. Jei transporto priemone statoma i laikino stovejimo vieta, važiuojant i prieki, egzaminuojamasis gali rinktis tiek dešineje, tiek kaireje esancia stovejimo vieta. Jei manevrai atliekami atbuline eiga, galima rinktis tik dešineje esancia stovejimo vieta;
3.7. sustoti ir vel pradeti važiuoti ikalneje taip, kad transporto priemone neriedetu atgal;
3.8. važiuoti atbulomis su posukiu i dešine arba i kaire neišvažiuodamas iš eismo juostos ribu ir sustoti lygiagreciai važiuojamosios dalies kraštui ne toliau, kaip 1 m atstumu nuo jo važiuojamosios dalies krašto. Šiam manevrui atlikti:
3.8.1. aikšteleje ženklinimo linijomis arba kugiais žymimos staciu kampu susikertancios juostos, kuriu plotis – 3,5 m, ilgis nuo sankirtos – ne mažesnis kaip 6 m, posukio vidinis spindulys – 24 m;
3.8.2. kelyje naudojami ivažiavimai i šalia kelio esancia teritorija.

4. Jei Manevrai, aprašyti 3 punkte, aikšteleje turi buti atlikti kaip važiuojant kelyje.
Manevrai, aprašyti 3.3 ir 3.4 punktuose, aprašyti manevrai atliekami aikšteleje, vietoje atliekami atbuline eiga. Aikšteleje stovincios transporto priemones gali buti naudojamos jos gabaritus (4 x 2 m) imituojancimos 1,5 m aukšcio gairelemis.

5. Egzaminuojant BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D arba DE kategorijos transporto priemone turi buti patikrinta, ar egzaminuojamasis sugeba žiuredamas atgal tik per užpakalinio vaizdo veidrodžius ir nesustodamas ivažiuoti atbuline eiga i pakrovimo platforma / rampa imituojancius vartus ir sustoti ne toliau, kaip 1 m atstumu nuo rampos gala imituojanciu gaireliu ju nepaliesdamas.

6. Prieš pradedant 5 punkte aprašyta manevra, transporto priemone (junginys) turi buti pastatyta už 4 transporto priemoniu (junginio) ilgio i prieki nuo pakrovimo platforma / rampa imituojanciu vartu galo ir už 3 transporto priemoniu (junginio) plocio i kaire nuo vartu bei lygiagreciai jiems.

7. Pakrovimo platforma / rampa imituojanciu vartu plotis lygus 1,5 transporto priemones (junginio) plocio, o ilgis priklauso nuo transporto priemoniu (junginio) ilgio ir gali buti 1 m ilgesnis nei transporto priemone (junginys); lygus transporto priemones (junginio) ilgiui; 1–2 m trumpesnis už transporto priemones (junginio) ilgi. Vartu ilgi prieš pradedant 5 punkte aprašyta manevra parenka egzaminuotojas.
8. Egzaminuojant C1, C, D1, D arba T kategorijos transporto priemone turi buti patikrinta, ar egzaminuojamasis sugeba važiuoti ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje. Šiam manevrui atlikti turi buti parinktas laisvas, ne trumpesnis kaip 80 m ilgio kelio ruožas arba tokio paties ilgio atkarpa aikšteleje.
9. Egzaminuojant BE, C1E, CE, D1E arba DE kategorijos transporto priemone turi buti patikrinta, ar egzaminuojamasis sugeba:
9.1. žiuredamas atgal tik per užpakalinio vaizdo veidrodžius nuvažiuoti tiesiai atbulomis neišvažiuodamas iš eismo juostos, ne mažiauesni kaip 5 transporto priemoniu (junginio) ilgio atstuma. Šiam manevrui atlikti aikšteleje ištisinemis ženklinimo linijomis arba kugiais žymima 3,5 m plocio juosta;
9.2. nuosekliai atlikdamas visus reikiamus veiksmus:
9.2.1. atkabinti priekaba,:
9.2.1.1. prieš atkabindamas, pasirinkti tinkama vieta;
9.2.1.2. ijungti vilkiko stovejimo stabdi ir išjungti varikli;
9.2.1.3. ijungti priekabos stovejimo stabdi;
9.2.1.4. nuleisti priekabos / priekabos vilkties atrama ir užfiksuoti atramos keltuvo
rankena;
9.2.1.5. uždaryti oro ciaupus (jei yra);
9.2.1.6. atjungti oro / hidraulines žarnas /elektros kabelius (jei yra) ir padeti juos
tinkamose vietose;
9.2.1.7. atkabinti priekaba nuo vilkiko;
9.2.1.8. letai važiuoti vilkiku i prieki;
9.2.2. pastatyti vilkika greta priekabos (egzaminuotojo nurodytoje puseje), po to
9.2.3. važiuoti atgal ir vel ja prikabinti:
9.2.3.1. patikrinti, ar priekabos stovejimo stabdys yra ijungtas;
9.2.3.2. patikrinti, ar atitinka vilkiko ir priekabos sukabinimo itaisu aukštis bei padetis ir, jei reikia, sureguliuoti;
9.2.3.3. privažiuoti vilkiku prie priekabos;
9.2.3.4. patikrinti, ar vilkikas ir priekaba saugiai susikabino;
9.2.3.5. ijungti vilkiko stovejimo stabdi ir išjungti varikli;
9.2.3.6. sujungti oro / hidraulines žarnas /elektros kabelius (jei yra);
9.2.3.7. atidaryti oro ciaupus (jei yra);
9.2.3.8. uždaryti ir užfiksuoti sukabinimo itaiso kablio / smaigo užrakta ar atsiskyrimo grandine (lyna);
9.2.3.9. pakelti priekabos / priekabos vilkties atrama ir užfiksuoti atramos keltuvo
rankena;
9.2.3.10. išjungti priekabos stovejimo stabdi;
9.2.3.11. patikrinti, kaip veikia priekabos šviesos prietaisai.